De diepvries van de 19e eeuw

Wist u dat er op de buitenplaats nog een monumentale ijskelder in tact is? Deze kelders deden vroeger dienst als ijsopslagplaats voor de adel. In de winter werd hier ijs en sneeuw opgeslagen als één compact blok door over het ijs water of pekel te gieten. Doordat dit onder de grond lag en werd beschut door de schaduw van een boom bleef het koud in de kelder. Het ijs werd in de winter opgeslagen en ’s zomers werd het losgehakt en naar de keuken van het Heerenhuys gebracht. De ijskelder werd onder de leiding van de Hovenier van de buitenplaats onderhouden.

IJs werd jarenlang als luxe product gezien dat dienst deed als verkoeling van de wijn van de adel. Wist u dat er in die tijd al room- of waterijs van gemaakt werd? Wanneer men een ijskelder bezat was je verplicht een zak ijs af te staan aan de dokter. Dit kon dan weer gebruikt worden als een medicijn bij bijvoorbeeld een blindedarmontsteking of een insectenbeet.

De ijskelder op Hofstede Vlugtenburg is gebouwd rond het jaar 1800 wat het een historische ijskelder maakt. Deze historie heeft zijn sporen achtergelaten op de staat waarin de ijskelder zich nu bevindt. Bij de bouw van Hofstede Vlugtenburg en de aanleg van de Zeeuwse landschapstuin wordt de ijskelder gerestaureerd. Door de aanleg van een pad zal het mogelijk zijn om de ijskelder te bewonderen.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de ijskelder?  Klik hier!

(bron: Cultuurwijzer)