Stichting landschapsbeheer zeeland

Hofstede Vlugtenburg is buitengewoon natuurrijk door zijn Zeeuwse landschapstuin. Er wordt een tuin aangelegd waarin heerlijk tot rust gekomen kan worden. Door de kronkelige paadjes in het landschap is het mogelijk om telkens weer verrast te worden door de pracht van de Zeeuwse natuur.  Deze tuin wordt in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) onderdeel gemaakt van de Zeeuwse natuur. 

Het gaat bij het SLZ om de kleine landschapselementen die al van oudsher te vinden waren op en rond de boerenerven, maar ook de buitenplaatsen!  Streekeigen landschapselementen zorgen voor herkenbaarheid en afwisseling in het landschap. Elementen waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld lange rijen knotwilgen langs een sloot, stekelige heggen met meidoorns en boomgaarden vol met fruitbomen. Maar ook kleine cultuurhistorische elementen zoals in het geval van Hofstede Vlugtenburg; de ijskelder aan de Schroeweg.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland past bij Hofstede Vlugtenburg, omdat ook zij gelukkig worden van een mix van historie en de hedendaagse tijd. Het gaat bij de stichting niet alleen om het behoud van oude bestaande elementen. Ook wordt er gewerkt aan vernieuwing; jonge bomen, heggen en struiken zullen worden ingeplant en wandelpaadjes zullen worden aangelegd. Op deze manier wordt het Zeeuwse landschap rondom de buitenplaats weer tot wat het is: streekeigen en herkenbaar. Hofstede Vlugtenburg was ooit een uitvlucht naar rust en ruimte en dat zal het nu ook weer worden, Buitengewoon Natuurrijk